1
2
3

תקופת הביטוח

פרטי הרכב


עבר ביטוחי של בעל הרכב

פרטי הנהגים ברכב

חובה:  ₪   מקיף:  ₪
סה"כ:  ₪
חובה:  ₪   מקיף:  ₪
סה"כ:  ₪
חובה:  ₪   מקיף:  ₪
סה"כ:  ₪
חובה:  ₪   מקיף:  ₪
סה"כ:  ₪
חובה:  ₪   מקיף:  ₪
סה"כ:  ₪